IEC61482-2 Bescherming tegen vlamboog

Beschermende kleding tegen de thermische gevaren van een electrische vlamboog.

Er zijn twee klassen, 1 en 2, waarbij klasse 2 de hoogste is (de meeste bescherming biedt). Deze norm vervangt de oude norm ENV 50354.