IEC61482-2 Bescherming tegen vlamboog

EN-ISO 61482-1-2 - Werken met spanning

Beschermende kleding tegen de thermische gevaren van een electrische vlamboog.
Deel 1-2: testmethode - Methode 2: Bepaling van de vlamboogbeschermingsklasse van materiaal en kleding, gebruikmakend van een gerichte en gecontrollerde vlamboog (box test).

Er zijn twee klassen, 1 en 2, waarbij klasse 2 de hoogste is (de meeste bescherming biedt). Deze norm vervangt de oude norm ENV 50354.